Advanced Mediation en Advanced Therapy

Orthopedagogiek
 


Wat doet de orthopedagoog?    


De orthopedagoog is een opvoedkundige die zich bezig houdt met het begeleiden van kinderen in probleemsituaties, met het geven van opvoedkundig advies aan opvoeders (ouders, leerkrachten) en met het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek.

Observatie, onderzoek, diagnostiek, behandeling en/of training

Onze orthopedagoog doet psychologisch onderzoek naar kinderen van 0-18 jaar op gedrags-, leer- en ontwikkelingsproblemen en -stoornissen of op een problematische opvoedingssituatie (bijvoorbeeld verwaarlozing, mishandeling of misbruik) en stelt vervolgens een plan op om de situatie te verbeteren. Hierin worden zowel familieleden als leerkrachten betrokken.

De orthopedagoog ziet moeilijk opvoedbare kinderen, gehandicapte kinderen en kinderen met trauma’s, gedragsproblemen en stoornissen (bijvoorbeeld autisme, ADHD, ODD). 
De orthopedagoog geeft opvoeders advies over opvoedkundige kwesties. De orthopedagoog geeft ook behandelingen of trainingen, of geeft er advies over. Voorbeelden zijn speltherapie of training om communicatieve vaardigheden te vergroten of de ontwikkeling te stimuleren.


Voor meer informatie over onze orthopedagogische aanbod en toepassingsgebieden,
klik hier...  

   

Kinderen met eetproblemen

 

Sombere kinderen

   

   

Kinderen met een stoornis
zoals ADHD

 

Kinderen met een stoornis
zoals autisme

       

   

(Faal)angstige kinderen

 

Kinderen met leerproblemen

 

   

Kinderen met zorgelijke ontwikkeling

 

Kinderen met contactproblemen


En veel meer............

Vroegdiagnostiek

Sommige kinderen kennen een moeizame start; ze komen veel te vroeg of ziek ter wereld, er is sprake van een aangeboren aandoening of een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het zijn kwetsbare kinderen die veel extra (medische) zorg nodig hebben. Vaak gaat de ontwikkeling daarna echter nog niet vanzelf; kinderen huilen bijvoorbeeld meer dan anders, zijn erg prikkelgevoelig, komen niet tot spel of hun gedrag is moeilijk te interpreteren. Ouders hebben vaak veel twijfels en vragen en maken zich zorgen over de ontwikkeling en de opvoeding.

Onze orthopedagoog kan vroegdiagnostiek doen en helderheid geven over de aanpak.

Top